Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Στη σημερινή συνάντηση της Πρωτοβουλίας στο Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο και στα πλαίσια της υλοποίησης της χορηγίας-δωρεάς από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με προσφορές και παραλαβής του παρακάτω εξοπλισμού:

Α. Εξοπλισμός Γραμματείας 


1. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτραπέζιος all in one 21''
2. Ένας φορητός υπολογιστής
3. Ένας εκτυπωτής ψεκασμού πολυμηχάνημα (εκτυπωτής - φαξ - αντιγραφικό - scanner)
4. Πρόγραμμα office
5. Σταθεροποιητής τάσης (UPS)
6. Βίντεο καμέρα UBS plug
7. Φωτογραφική μηχανή ψηφιακή
8. Πακέτο συντήρησης και επισκευής για 3 χρόνια

Β. Ιατρικός Εξοπλισμός

 1. Φορητός υπερηχογράφος
 2. Ηλεκτροκαρδιογράφος
 3. Αυτόματος απινιδωτής
 4. Φορητή συσκευή ακοομετρίας - τυμπανομετρίας
 5. Είδη Πρώτων Βοηθειών
 6. Μάσκες τεχνητής αναπνοής
 7. Διαφανοσκόπια
 8. Σετ ωτοσκόπησης - οφθαλμοσκόπησης
 9. Πίνακας οπτικής οξύτητας
 10. Γυναικολογική εξεταστική κλίνη
 11. Εξεταστικοί φακοί
Υπό εξέταση το τμήμα τηλεϊατρικής

Γ. Λοιπός Εξοπλισμός

 1. Σύστημα συναγερμού και επιτήρησης
 2. Πυροσβεστική φωλεά
 3. Ερμάρια - ντουλάπες φαρμακείου

Οι τεχνικές και επί μέρους προδιαγραφές θα δημοσιευτούν στον Τύπο.